Ateliér Soběstačného Bydlení


Orientační ceník + jak vzniká a co obsahuje projekt

Když navrhuji dům a zahradu, hledám zároveň i rovnováhu mezi potřebami člověka a jeho okolím. Při vytváření této rovnováhy se inspiruji přírodou, která nabízí jednoduchá a nejlevnější řešení možných problémů... »


1. Osobní setkání: v rámci Brna zdarma

Prvním krokem na společné cestě k realizaci Vašeho domu a zahrady je osobní setkání. Úvodní konzultaci v délce 45 minut, sloužící k vzájemnému poznání, nabízím v rámci Brna zdarma... »


2. Studie stavby: 22–33 000 Kč

Domy z přírodních materiálů, nezávislé na energiích, vyžadují podrobněji a důsledněji vypracovaný projekt. Proto jsou zpravidla vyšší i počáteční investice při projektování. Vzhledem k tomu, že studie stavby slouží jako výchozí podklad pro další projekční práce a je z celé projektové dokumentace nejlevnější, ale přitom nejvíce ovlivní stavbu a její konečnou cenu... »


3. Projektová dokumentace pro stavební řízení: 28–38 000 Kč (stavební část)

Požadavky na obsah a podobu projektové dokumentace jsou dané Stavebním zákonem, vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími souvisejícími předpisy. Na jejím základě je vydáno povolení ke stavbě domu. Většinu projektů rodinných domů lze pouze „ohlásit“, v případě, že zastavěná plocha nepřesáhne 150 m²...  »


4. Projektová dokumentace pro realizaci stavby: 33–44 000 Kč (stavební část)

Je zpracována v podrobnostech a detailech pro realizaci stavby. Dílčí části dokumentace jsou zpracovávány specialisty z jednotlivých oborů. Skladby konstrukcí vždy navrhuji jako difuzně otevřené, z ekologických materiálů a tak, aby výsledná stavba splňovala požadavky na pasivní resp. nízkoenergetické domy... »


5. Realizace ekodomu a ekozahrady

Provedení stavby ekodomu doporučuji řešit společně s plánem na realizaci ekozahrady. Níže uvádím několik konkrétních příkladů z mé praxe, proč je celostní přístup (celostní design) při projektování domu a zahrady výhodný... »

Informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření.
Obsah prosím neupravujte a uvádějte zdroj:
CelostniDesign.cz