Celostní architektura - holistický přístup k navrhování

 

Celostní architekturu osobně vnímám, jako formu utváření prostředí, která se snaží být v harmonii s okolním prostředím. Duch takových míst pak zůstává zachován i pro příští generace. Sídlo, které funguje jako jeden organismus. Veškeré detaily mají svoji důležitost, jsou pevnou součástí celku a tento celek spoluutvářejí. Celostně navržené obydlí je nezávislé, udržitelné a zdravé pro dané místo, okolí i své obyvatele. Jeho aspekty jsou vyváženy tak, aby bylo dosaženo harmonie ve všech oblastech jeho fungování. Touto vyživující energii pak slouží obyvatelům jako podporující místo pro život.Celostní design

Slovo design se v českém jazyce používá téměř výhradně ve vztahu ke vzhledu výrobku. V angličtině však vyjadřuje i vlastní proces. Holistický přístup k navrhování je proces integrující vše od celku k detailu. Dům a pozemek je třeba vnímat jako neoddělitelný celek. Vyvážené řešení obydlí plně zeleně, zdravých přírodních materiálů, pojaté skromně a tak, aby nezatěžovalo dané místo. Neoddělitelnou součástí celostního návrhu jsou cesty k minimální spotřebě energie na výstavbu a provoz domu.Genius loci - duch místa

Snažím se vždy nejprve naladit na konkrétní místo a pracovat s geniem loci tak, aby navrhované řešení navozovalo pocity jako je soulad a zakořeněnost. Provedení stavby ekodomu doporučuji řešit rovnou společně s plánem na realizaci ekozahrady. Přednost dávám řešením jednoduchým, efektivním a ekonomicky výhodným. Inspirací je mi krajina a člověk žijící v jejím souladu.Ucelený životní cyklus

Trvale udržitelný život i pro budoucí generace znamená takové návrhy budov, kde vše, co domácnost a zvířata vyprodukují, je opětovně využito na pozemku. Tím vzniká hodnotný životní prostor pro všechny jeho obyvatele.Spolupráce je klíčem

Důležité místo má také společné bydlení a stavění, které je víc než pouhá úspora nákladů. Umožňuje sebepoznání a osobní růst díky spolupráci s ostatními, možnost sdílení a vzájemné pomoci, která zdaleka nekončí naší rodinou.Témata a pojmy, kterými se ve své práci zabývám

energeticky nezávislé domy | potravinově soběstačné zahrady | přírodní a chemicky neošetřené materiály | konzultace a poradenství | zdravé domy a přírodní zahrady | utváření harmonického a inspirativního prostředí | vnitřní spokojenost člověka | rovnováha mezi potřebami člověka a jeho okolím | zdravé a soběstačné bydlení | pasivní a nízkoenergetické domy | domov v souladu s přírodou a jejími cykly | ekologická architektura | trvale udržitelná lidská sídla I dům a pozemek tvoří neoddělitelný celek | systém navrhování podle vzoru přírodních ekosystémů | veřejná prostranství | zelené stavění | více zeleně a vodních prvků ve městech | hospodaření s vodou | obnovitelné zdroje energie | ochrana přírody a kulturního dědictví | holistický přístup k navrhování | krajina a člověk žijící v jejím souladu | dům nezávislý na veřejných sítích | spolupráce s přírodou | přírodní stavitelství | komunitní bydlení | návrhy interiérů s hliněnými omítkami | stromy a rostliny součástí staveb | vitální zahrady | návrhy zahrad | zelené střechy | koupací biotop | vertikální zahrady | zahradní jezírka a vodní prvky | květnaté louky | kamenné zídky | prvky zahradní architektury | život v souladu s přírodou | přírodní bydlení | zlepšování kvality veřejných prostranství | adaptační opatření | bydlení v řádu přírody | feng-šuej | slow design | průvodce zdravým bydlením | baubiologie | solární zisky | eko bydlení | výrobky které dokážou pohladit na duši | integrovaný proces stavebního projektu | jednoduchost a minimalismus | prvky zahrady: přístřešky, drobné stavby, místa k posezení, dětské herní prvky, skulptury | souhra umění, technologie a řemesla | harmonie bydlení | japonské umění wabi sabi | domy ze zdravotně nezávadných materiálů šetrných k životnímu prostředí | ergonomie a zdraví člověka | sounáležitost, trvání a symbióza | stavby s minimálními provozními náklady se zdravým vnitřním prostředím | ochrana životního prostředí | zdravý „selský" rozum | materiály, které krásně stárnou | lokální materiály | holistický přístup k navrhování | organická architektura, interiér a design | levný dům po vzoru přírody | principy celostního utváření prostředí | dům z hlíny dřeva a kamene | ekodomy a ekozahrady | úspory energií | energeticky šetrné domyČinnosti + služby

Kompletní řešení vašeho bydlení na jednom místě

Konzultační a poradenská činnost »

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Vedení a koordinace projektových prací

Spolupráce při realizaci staveb

Poradenství při výběru pozemku a lokality pro stavbu rodinného domu 

Autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost - papírování vyřídíme za vás

Stavební dozor

Podporuji

Dobročinné a společensky prospěšné projekty »

Světová síť ekovesnic, Ekobydlení, Cohousing a komunity »


Jak ušetřit při plánování a stavbě rodinného domu
 

Graf finanční a časové náročnosti »


Webové stránky

Vytvoření návrhu fungování a grafiky tohoto webu bylo pro mne velkou výzvou.

Pokud narazíte na neočekávané chování, budu rád za Vaši zpětnou vazbu.Veškeré informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření. Při užití obsahu do díla nezasahujte a uvádějte
zdroj: Michal Hendrych, celostnidesign.cz