3. Projektová dokumentace pro stavební řízení: 28–38 000 Kč (stavební část)


Požadavky na obsah a podobu projektové dokumentace jsou dané Stavebním zákonem, vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími souvisejícími předpisy. Na jejím základě je vydáno povolení ke stavbě domu. Většinu projektů rodinných domů lze pouze „ohlásit“, v případě, že zastavěná plocha nepřesáhne 150 m²...

 

Tato projektová dokumentace slouží především pro vydání stavebního povolení a nenahrazuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Podle této dokumentace lze stavět pouze na vlastní zodpovědnost investora. Součástí ceny dokumentace pro stavební řízení / ohlášení je i cena dokumentace pro územní rozhodnutí. Na základě této dokumentace je povolováno umístění ekodomu. Stavební zákon také umožňuje tzv. spojené územní a stavební řízení (pokud stavebník splní stanovené podmínky - např. maximální zastavěnou plochu domu 150m2).


Postup při ohlášení stavby »Činnosti + služby

Kompletní řešení vašeho bydlení na jednom místě

Konzultační a poradenská činnost »

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Vedení a koordinace projektových prací

Spolupráce při realizaci staveb

Poradenství při výběru pozemku a lokality pro stavbu rodinného domu 

Autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost - papírování vyřídíme za vás

Stavební dozor

Podporuji

Dobročinné a společensky prospěšné projekty »

Světová síť ekovesnic, Ekobydlení, Cohousing a komunity »


Jak ušetřit při plánování a stavbě rodinného domu
 

Graf finanční a časové náročnosti »


Webdesign - Michal Hendrych

Pokud narazíte na neočekávané chování, budu rád za Vaši zpětnou vazbu.Veškeré informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření. Při užití obsahu do díla nezasahujte a uvádějte
zdroj: Michal Hendrych, celostnidesign.cz