Postup při ohlášení stavby

Tento návod se vztahuje pouze na stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, vyžadující územně plánovací informaci. Níže uvedený návod je stručným shrnutím - je třeba vždy vycházet z aktuálně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a jiných právních předpisů.1. Zjistěte si informace o pozemku, na kterém budete stavět

Před koupí pozemku je vhodné kontaktovat příslušný stavební úřad a zjistit, jestli je vyhlédnutý pozemek vedený jako stavební pozemek a zda je možné na něm postavit rodinný dům podle vašich představ. Na stavebním úřadu si můžete rovněž ověřit, jestli kolem pozemku není naplánovaná nějaká, pro vás nežádoucí, stavba (dálnice, továrna apod.).2. Zažádejte si o územně plánovací informaci

Před podáním samotného ohlášení si musíte na stavebním úřadě zažádat o územně plánovací informaci, díky které se dozvíte, jestli a za jakých podmínek lze na pozemku stavět. Najdete zde seznam dotčených orgánů neboli institucí, které se musí ke stavbě vyjádřit (např. odbor ochrany životního prostředí nebo odbor památkové péče). Územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání. Tato lhůta může být zkrácena v případě, že stavební úřad žadateli sdělí, že vydaná územně plánovací informace ztratila platnost. K tomu může dojít například z důvodu změny podmínek, za kterých byla informace vydána.3. Projektová dokumentace

Projektová dokumentace k domu musí být zpracována autorizovaným projektantem. Je vhodné, aby projektant přímo spolupracoval s dotčenými institucemi. Tímto předejdete případným problémům (např. nesouhlas památkářů s nevhodnou barvou fasády). Projektant také může ušetřit mnoho času a práce spojené se sháněním razítek tím, že zajistí většinu povolení za Vás. Služby tohoto typu většinou bývají zpoplatněny. K zařizování různých povolení si lze najmout specializovanou firmu provozující stavební poradenství či inženýrskou činnost. Firmy si za tuto službu účtují mezi 8 až 45 tisíci korunami.  Pokud se budete rozhodovat o využití těchto služeb, zvažte, jestli se vám vyplatí investovat Váš čas do obíhání úřadů.4. Informujte vlastníky sousedních pozemků

Společně s ohlášením musíte doložit, že jste o svém záměru prokazatelně informovali vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich. Doklad o informování vlastníků sousedních pozemků lze získat více způsoby. Nejjednodušším způsobem je potvrzení o obeslání vlastníků doporučeným dopisem na dodejku (znáte jako obálku s modrým nebo červeným pruhem). Průvodní dopis by měl obsahovat záměr a popis stavby včetně staveb vedlejších. Ideální je přiložit i kopii výkresové dokumentace (situační výkres, pohledy apod.). Dalším způsobem informování vlastníků je nechat si od nich podepsat kopii projektové dokumentace. Nezapomeňte, že u každého podpisu musí být uvedeno i jeho datum. Pokud neznáte vaše budoucí sousedy, dohledejte si tuto informaci na stránkách Nahlížení do katastru nemovitostí nebo požádejte stavební úřad, aby vám informaci poskytl.5. Vyplňte ohlášení stavby

Pro ohlášení stavby je nutné vyplnit formulář, který je k dispozici na každém stavebním úřadě i online. V druhé části formuláře je seznam příloh, které budou k ohlášení nutné, a přehled dotčených orgánů, jejichž souhlas potřebujete (seznam získáte z územně plánovací informace).6. Odevzdejte písemnosti na úřadě

Odevzdejte správně vyplněný formulář včetně všech příloh i se závaznými stanovisky institucí a vlastníků sítí na podatelně stavebního úřadu. Snazší je poslat všechny písemnosti doporučeně poštou. Díky doporučenému dopisu získáte razítko potvrzující odeslání písemností. Z každého odevzdávaného dokumentu si udělejte alespoň jednu kopii.7. Čekejte na souhlas úřadu

Do 40 dnů od doručení ohlášení by měl stavební úřad zaslat souhlas se stavbou společně s jednou kopií ověřené projektové dokumentace. Od tohoto okamžiku můžete začít stavět. Pokud od úřadu do stanoveného termínu 40 dnů nepřijde žádné vyjádření, lze to brát jako tichý souhlas se stavbou.
Zdroj: stavitel.czČinnosti + služby

Kompletní řešení vašeho bydlení na jednom místě

Konzultační a poradenská činnost »

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Vedení a koordinace projektových prací

Spolupráce při realizaci staveb

Poradenství při výběru pozemku a lokality pro stavbu rodinného domu 

Autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost - papírování vyřídíme za vás

Stavební dozor

Podporuji

Dobročinné a společensky prospěšné projekty »

Světová síť ekovesnic, Ekobydlení, Cohousing a komunity »


Jak ušetřit při plánování a stavbě rodinného domu
 

Graf finanční a časové náročnosti »


Webové stránky

Vytvoření návrhu fungování a grafiky tohoto webu bylo pro mne velkou výzvou.

Pokud narazíte na neočekávané chování, budu rád za Vaši zpětnou vazbu.Veškeré informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření. Při užití obsahu do díla nezasahujte a uvádějte
zdroj: Michal Hendrych, celostnidesign.cz