ZDRAVÉ DOMY

Dům a pozemek vnímám jako neoddělitelný celek. Snažím se proto vždy nejprve naladit na konkrétní místo a pracovat s Geniem loci tak, aby navrhované řešení navozovalo pocity jako je soulad a zakořeněnost. Dávám přednost řešením, která jsou jednoduchá, efektivní a ekonomicky výhodná. Používám přírodní materiály a enviromentálně šetrné technologie. Inspirací je mi například baubiologie a umění Feng-Shui.

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Navrhuji přírodě blízké (divoké) zahrady, které poskytují hodnotný životní prostor všem jejím obyvatelům. Ekozahrady jsou založeny na spolupráci velkého množství organismů, proto nevyžadují neustálou péči ze strany člověka. Nejucelenější systém navrhování trvale udržitelných lidských sídel podle vzoru přírodních ekosystémů poskytuje permakultura.

UŽITÝ DESIGN

Do interiéru a zahrady navrhuji sochy a výrobky každodenní potřeby – umělecky zpracované, na míru Vašim konkrétním potřebám, ze zdravotně nezávadných materiálů. Vždy se snažím najít symbiózu mezi funkčností a krásou. Ruční výroba mi umožňuje věnovat maximální péči každému výrobku. Rád také dávám věcem nový život – některé produkty vznikají recyklací různých materiálů.