4. Projektová dokumentace pro realizaci stavby: 33–44 000 Kč (stavební část)


Je zpracována v podrobnostech a detailech pro realizaci stavby. Dílčí části dokumentace jsou zpracovávány specialisty z jednotlivých oborů. Skladby konstrukcí vždy navrhuji jako difuzně otevřené, z ekologických materiálů a tak, aby výsledná stavba splňovala požadavky na pasivní resp. nízkoenergetické domy...

Ve stavební praxi se občas můžeme setkat s názorem, že lze stavět i podle dokumentace pro stavební řízení, a tím ušetřit část peněz za projekční práce. Někdy takto argumentuje přímo prováděcí firma, která pak má volnější ruce k tomu, aby přizpůsobila provedení konstrukčních detailů svým zvyklostem a finančnímu zisku.

 

Zkušenosti stavebníka, který se rozhodl stavět podle dokumentace pro stavební řízení,

kterého jsem se s odstupem času ptal, zda by z dnešního pohledu udělal něco jinak: "Určitě bychom vybírali z více firem a nechali bychom si vypracovat projekt pro realizaci stavby. Začali jsme stavět podle dokumentace pro stavební povolení. Vzali jsme na to firmu na doporučení. Ptali jsme se jich, jaký projekt potřebují, řekli, že jim stačí ta dokumentace, a to byla chyba. Takže vše provedli tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, bohužel. Například na izolaci základového soklu použili běžný polystyrén, spáry ani neutěsnili. Neřešili detaily u parapetu, aby pod něj nezatékala voda. Jednou v noci jsem musel jít podepírat štítovou stěnu, které kus ubourali a nepodepřeli to. Atd. Byla to celé dost improvizace, z konstrukčního i architektonického hlediska."

 

Rozpočet a cena stavby

Předběžné rozpočty dávají pouze přibližné výsledky, protože vychází pouze z přibližných objemových ukazatelů (zastavěná plocha, délka trasy, apod.). Odhad celkových nákladů a tím také celé stavby se průběžně upravuje a zpřesňuje. V případě studie stavby je odhad velmi hrubý, zatímco u realizační dokumentace lze skutečnou cenu stavby určit nejpřesněji, na základě položkového rozpočtu s aktuálními ceníky v podobě internetových datových serverů.Činnosti + služby

Kompletní řešení vašeho bydlení na jednom místě

Konzultační a poradenská činnost »

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Vedení a koordinace projektových prací

Spolupráce při realizaci staveb

Poradenství při výběru pozemku a lokality pro stavbu rodinného domu 

Autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost - papírování vyřídíme za vás

Stavební dozor

Podporuji

Dobročinné a společensky prospěšné projekty »

Světová síť ekovesnic, Ekobydlení, Cohousing a komunity »


Jak ušetřit při plánování a stavbě rodinného domu
 

Graf finanční a časové náročnosti »


Webdesign - Michal Hendrych

Pokud narazíte na neočekávané chování, budu rád za Vaši zpětnou vazbu.Veškeré informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření. Při užití obsahu do díla nezasahujte a uvádějte
zdroj: Michal Hendrych, celostnidesign.cz