Orientační ceník + jak vzniká a co obsahuje projekt

 

Když navrhuji dům a zahradu, hledám zároveň i rovnováhu mezi potřebami člověka a jeho okolím. Při vytváření této rovnováhy se inspiruji přírodou, která nabízí jednoduchá a nejlevnější řešení možných problémů...

Používám nejnovější i tradiční postupy a technologie tak, aby co nejlépe sloužily člověku a co nejméně poškozovaly přírodu, kolébku naší existence. Hlavní důraz kladu na celek a provázanost jednotlivých jeho částí. Tento celek pak dále rozvíjím a na dílčích částech projektu spolupracuji s odborníky - specialisty ve svém oboru. Návrh a podrobnost projektové dokumentace se postupně zpřesňuje, podobně jako se pozvolna vyjevuje sochařova vize v kmeni stromu každým pohlazením jeho dláta. Pro snazší orientaci v procesu plánování uvádím 5 hlavních kroků vedoucích k realizaci stavby, přičemž každý z nich vyžaduje řadu dalších krůčků na cestě k opravdovému domovu, který není vymezen hranicemi stavební parcely.

 

Hezký příklad celostního přístupu k vytvoření „opravdového domu“ »

 

Rozpočet a cena stavby

Předběžné rozpočty dávají pouze přibližné výsledky, protože vychází pouze z objemových ukazatelů (zastavěná plocha, délka trasy, apod.). Odhad celkových nákladů a tím také celé stavby se průběžně upravuje a zpřesňuje. V případě studie stavby je odhad velmi hrubý, zatímco u realizační dokumentace lze skutečnou cenu stavby určit nejpřesněji, na základě položkového rozpočtu s aktuálními ceníky v podobě internetových datových serverů.

 


Činnosti + služby

Kompletní řešení vašeho bydlení na jednom místě

Konzultační a poradenská činnost »

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Vedení a koordinace projektových prací

Spolupráce při realizaci staveb

Poradenství při výběru pozemku a lokality pro stavbu rodinného domu 

Autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost - papírování vyřídíme za vás

Stavební dozor

Podporuji

Dobročinné a společensky prospěšné projekty »

Světová síť ekovesnic, Ekobydlení, Cohousing a komunity »


Jak ušetřit při plánování a stavbě rodinného domu
 

Graf finanční a časové náročnosti »


Webdesign - Michal Hendrych

Pokud narazíte na neočekávané chování, budu rád za Vaši zpětnou vazbu.Veškeré informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření. Při užití obsahu do díla nezasahujte a uvádějte
zdroj: Michal Hendrych, celostnidesign.cz