Ekobydlení, Cohousing a komunity jako cesta ke kořenům přirozeného života

 

Opravdový domov vnímám symbolicky jako půdu, ve které strom našeho života může vyrůst do své podoby, prostor, který umožňuje sebepoznání a osobní růst díky spolupráci s ostatními, možnosti sdílení a vzájemné pomoci, která nekončí naší rodinou.

 

Osobní zkušenost

První komunitu jsem navštívil v roce 2000 v Izraeli. Tato zkušenost zásadním způsobem ovlivnila, jak jsem začal vnímat životní prostor, ve kterém žiju. Profesně jsem začal navštěvovat ty, kteří svůj sen o přírodním a komunitním bydlení realizují v roce 2010. Od té doby trávím každý rok v některé z ekokomunit alespoň dva týdny. V průběhu let jsem tak měl možnost zažít různé formy bydlení, jako například Cohousing, komunitní bydlení, ekovesnice, agroturistika, ekofarmy, ostrovní domy a systémy (off-grid) v ČR a zahraničí - Sardinie, Izrael, Rakousko, Německo, Maďarsko, Itálie, Slovensko, Tenerife, Gran Canaria. Každou takovou zkušenost vnímám jako jedinečnou možnost podívat se s odstupem na své vlastní bytí v kontextu proudu života. Automaticky se tak dostavuje potřeba integrovat nově nabité zkušenosti v každodenním životě i projekční praxi.

 

Genius loci - duch místa

Snažím se vždy nejprve naladit na konkrétní místo a pracovat s geniem loci tak, aby navrhované řešení navozovalo pocity, jako je soulad a zakořeněnost. Vyvážené řešení obydlí plného zeleně, zdravých přírodních materiálů, pojatého skromně a tak, aby nezatěžovalo dané místo. Neoddělitelnou součástí celostního návrhu jsou cesty k minimální spotřebě energie na výstavbu a provoz domu. Inspirací je mi krajina a člověk žijící v souladu s ní.

 

Ucelený životní cyklus

Trvale udržitelný život i pro budoucí generace znamená takové návrhy budov, kde vše, co domácnost a zvířata vyprodukují, je opětovně využito na pozemku. Tím vzniká hodnotný životní prostor pro všechny jeho obyvatele. Společné bydlení a stavění je víc než pouhá úspora nákladů.

 

Konzultace a poradenství zaměřené na Cohousing a komunity

Všem, kteří plánují realizaci komunitního ekobydlení nebo Cohousingu, nabízím možnost konzultace jejich záměru, a těm, kteří se již na cestu vydali, možnost spolupráce v oblasti vlastního architektonického řešení. Rád bych tímto podpořil podobně zaměřené projekty – projekty přispívající k utváření harmonického a inspirativního prostředí, které podporují vnitřní spokojenost člověka a jsou v souladu s harmonickým řádem přírody.Sdílet článek

Michal Hendrych
Ateliér Ekologické Architektury
celostnidesign.czČinnosti + služby

Kompletní řešení vašeho bydlení na jednom místě

Konzultační a poradenská činnost »

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Vedení a koordinace projektových prací

Spolupráce při realizaci staveb

Poradenství při výběru pozemku a lokality pro stavbu rodinného domu 

Autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost - papírování vyřídíme za vás

Stavební dozor

Podporuji

Dobročinné a společensky prospěšné projekty »

Světová síť ekovesnic, Ekobydlení, Cohousing a komunity »


Jak ušetřit při plánování a stavbě rodinného domu
 

Graf finanční a časové náročnosti »


Webové stránky

Vytvoření návrhu fungování a grafiky tohoto webu bylo pro mne velkou výzvou.

Pokud narazíte na neočekávané chování, budu rád za Vaši zpětnou vazbu.Veškeré informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření. Při užití obsahu do díla nezasahujte a uvádějte
zdroj: Michal Hendrych, celostnidesign.cz