5. Realizace ekodomu a ekozahrady

Provedení stavby ekodomu doporučuji řešit společně s plánem na realizaci ekozahrady. Níže uvádím několik konkrétních příkladů z mé praxe, proč je celostní přístup (celostní design) při projektování domu a zahrady výhodný...

 

Efektivnější využití těžké techniky

na stavební práce i terénní úpravy současně = úspora času a finančních nákladů


Lepší plánování

využití zeminy z výkopových prací na terénní úpravy pozemku v souladu s budoucí realizací výsadby přírodní zahrady


Možnost praktického využití dešťové vody,

kterou lze využít v domácnosti (na praní, úklid, splachování wc) i jako zdroj vody pro jezírko a zalévání


Vedení přípojek lze naplánovat

v době, kdy jsou jasné terénní úpravy pozemku (nedojde tak například ke kolizi vedení sítí a umístění jezírka)


Moderní kompostovací toalety

(velko-komorové) - pokud nejsou zohledněny v architektonickém návrhu, lze je dodatečně realizovat jen obtížně a za cenu zvýšených nákladů


Osazení návětrné strany pozemku,

kde lze provést sadové úpravy již v době realizace stavby (na místech, kde to stavba umožňuje)


Realizace kořenových čistíren odpadních vod

je nutné zvážit již v době zpracování architektonického návrhu


Vhodnější umístění prvků zahrady

(jezírko, ohniště, lavičky, skulptury…) vzhledem k domu


Plynulost vlastní realizace domu a zahrady

díky komplexnímu plánování


Úspora

času a finančních nákladů při vlastní realizaci


Zvýšená kvalita bydlení

díky holistickému přístupu k navrhování, který zahrnuje a propojuje všechny aspekty zamýšlené stavby a zahrady


Trvale udržitelná architektura

pro současné i budoucí generace

 

Stavět na klíč nebo svépomocí?

 

Stavba na klíč

Tímto termínem se rozumí dodavatelský způsob výstavby, kdy stavebník má jediného partnera - profesionální firmu, která garantuje celou stavbu. Tuto firmu si obvykle stavebník vybírá výběrovým řízením. Podkladem pro výběrové řízení je projektová dokumentace a výkaz výměr. Firmy obvykle v nabídce předkládají položkový rozpočet, návrh smlouvy, reference, kvalifikační předpoklady. Dodavatelský způsob je nejrychlejší způsob výstavby a pro investora nejjednodušší.

 

Svépomocná výstavba

Tento způsob výstavby byl poměrně rozšířen v minulých dobách. Obvykle vede k dlouhé době výstavby. Provedení detailů je často velmi amatérské. Je třeba si uvědomit, že současný nízkoenergetický nebo pasivní dům se lišší právě důsledným řešením detailů, které jsou odlišné od „běžné stavby“. Dnes je proto častější formou svépomocné výstavby kombinovaný způsob, kdy si stavebník najímá firmy na jednotlivé dodávky. Stavebník pak musí provádět všechny koordinace mezi profesemi. U svépomocné výstavby se obtížně řeší záruky.


Jaký konstrukční systém zvolit »

Z čeho stavět ekodomy »Činnosti + služby

Kompletní řešení vašeho bydlení na jednom místě

Konzultační a poradenská činnost »

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Vedení a koordinace projektových prací

Spolupráce při realizaci staveb

Poradenství při výběru pozemku a lokality pro stavbu rodinného domu 

Autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost - papírování vyřídíme za vás

Stavební dozor

Podporuji

Dobročinné a společensky prospěšné projekty »

Světová síť ekovesnic, Ekobydlení, Cohousing a komunity »


Jak ušetřit při plánování a stavbě rodinného domu
 

Graf finanční a časové náročnosti »


Webdesign - Michal Hendrych

Pokud narazíte na neočekávané chování, budu rád za Vaši zpětnou vazbu.Veškeré informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření. Při užití obsahu do díla nezasahujte a uvádějte
zdroj: Michal Hendrych, celostnidesign.cz