Jaký konstrukční systém zvolit


Dřevostavby

Výhodou této konstrukce je, že může mít izolaci v celé tloušťce stěny, což umožňuje realizaci stěny, která je ve srovnání se stěnou stejných izolačních parametrů tenčí. Lehké dřevostavby nevyžadují staticky příliš únosné základy, často je lze zredukovat pouze na základové patky. Odpadá tak nutnost hydroizolace, protiradonových opatření a eliminují se tepelné mosty při napojení na základy. Kladem dřevostaveb je i větší rychlost výstavby, menší pracnost a obvykle cena je o něco nižší. Použití dřeva méně zatěžuje životní prostředí a také likvidace stavby po jejím dožití je snazší. Nevýhodou dřevostaveb proti masivním stavbám je nižší akumulační schopnost - dům rychleji vychladne. Tento nedostatek je možné řešit například použitím mazanin v podlahách, které kromě akumulační hmoty vnášejí do stavby akustický útlum. Stěny pak lze také z vnitřní strany opatřit třeba hliněnými omítkami, nebo lze realizovat zděné dělící příčky v interiéru, které poskytnou akumulační hmotu. Výhodou naopak je že se dům rychleji ohřeje na požadovanou teplotu.Zděné stavby

Pasivní a nízkoenergetické domy je možné postavit v podstatě ze všech zdících materiálů - cihel, vápenopískových bloků, lehčených silikátových tvárnic apod. Jestliže chceme využít všech dobrých vlastností masivních staveb (akumulace tepla, akustický útlum), měli bychom volit materiály s větší objemovou hmotností i pevností, které zabezpečí v co nejmenší tloušťce statickou únosnost. Zvenčí pak zateplujeme materiály s velkou tepelně-izolační schopnosti. Mezi výhody zdiva patří: známá tradice materiálu, dobré akustické vlastnosti, menší náchylnost na dotvarování a nehořlavost. Nevýhodou naopak je, že stavba zděného domu je energeticky náročnější a tudíž více zatěžuje životní prostředí. Zděné stavby jsou z hlediska pracnosti a nutných technologických přestávek podstatně časově náročnější než výstavba dřevostaveb. Oproti dřevostavbě trvá zděnému domu déle, než se ohřeje na požadovanou teplotu.Konzultační a poradenská činnost

Pokud si nejste jisti, jakou cestou se vydat, může Vám pomoci individuální konzultace Vašeho stavebního záměru »Sdílet článek

Michal Hendrych
Ateliér Ekologické Architektury
celostnidesign.czČinnosti + služby

Kompletní řešení vašeho bydlení na jednom místě

Konzultační a poradenská činnost »

Vypracování všech stupňů projektové dokumentace

Vedení a koordinace projektových prací

Spolupráce při realizaci staveb

Poradenství při výběru pozemku a lokality pro stavbu rodinného domu 

Autorský dozor projektanta

Inženýrská činnost - papírování vyřídíme za vás

Stavební dozor

Podporuji

Dobročinné a společensky prospěšné projekty »

Světová síť ekovesnic, Ekobydlení, Cohousing a komunity »


Jak ušetřit při plánování a stavbě rodinného domu
 

Graf finanční a časové náročnosti »


Webové stránky

Vytvoření návrhu fungování a grafiky tohoto webu bylo pro mne velkou výzvou.

Pokud narazíte na neočekávané chování, budu rád za Vaši zpětnou vazbu.Veškeré informace na tomto webu jsou volně k použití a šíření. Při užití obsahu do díla nezasahujte a uvádějte
zdroj: Michal Hendrych, celostnidesign.cz