Czech English German

Z čeho stavět

Pokud plánujeme stavět a zároveň nám není lhostejné jak energeticky náročný stavební materiál je, pomůže nám s výběrem tzv. vložená energie do stavebních materiálů.

 

Vložené energie v kWh/m3 (Minke)

Plná cihla 1350

OSB desky 1280

Dřevěné hranoly 590

Porézní cihla 540

Beton 500

Nepálená hlína 10

Slaměný balík 7

 

CO2  na 1kg materiálu (Wihan)

Záporné znaménko znamená, že emise CO2, které vzniknou při výrobě, nepřevyšují množství CO2 uložené v biomase.

Hliník 6

Polystyren 3

Ocel 2,8- 2,25

PVC 2

Sklo 1,3

Překližka 1,2

Cihla 0,5

Beton 0,24

Papír 0,1

Dřevo masiv -0,6

OSB deska -1,4

Celulózová izolace -1,7

Slaměný balík -2,2

 

Kromě toho nás bude nejspíš zajímat nezávadnost materiálů použitých na stavbu. Například běžně používaný polystyren uvolňuje během výroby styrénové a pentanové emise. Pentan přispívá k vytváření skleníkového efektu, zatímco Styrén jako nervový jed způsobuje mutace v genetické výbavě a je zřejmě karcinogenní. Dalším příkladem mohou být plasty: základní surovinu na jejich výrobu tvoří ropa, zemní plyn, uhlí, minerální suroviny, suroviny rostlinného a živočišného původu. Z výše uvedeného vyplývá velká energetická náročnost této suroviny. Kromě toho při výrobě plastů dochází ke znečišťování ovzduší, spodních a povrchových vod. Látky použité k jejich výrobě mohou z plastů unikat po mnoho let. Recyklace plastu je problematická vzhledem k množství použitých surovin na jejich výrobu. Z recyklovaných plastů je proto možno vyrábět pouze méně hodnotné produkty. Odstraňování plastů je z ekologického hlediska velmi problematické a škodlivé - spalováním PVC vznikají dioxiny (velmi toxické látky s karcinogeními účinky).