Czech English German

užitý design

Slovo design se v českém jazyce používá téměř výhradně ve vztahu ke vzhledu výrobku. V angličtině však vyjadřuje i vlastní proces. Práce s nejstaršími materiály používanými člověkem je pro mě radostí a zároveň tréninkem k architektonické tvorbě v přírodním stylu. Hlína, dřevo a kámen mi poskytují jedinečnou možnost ověřit v prostoru navrhovaná řešení v souladu s harmonickým řádem přírody.

 

   

„Co mě láká je volná, smyslná křivka, kterou nacházím v horách mé vlasti, v meandrech řek, v oblacích na nebi, na těle milované ženy.“ (Oscar Niemeyer)