Czech English German

Proč řešit projekt domu a zahrady současně

 Zde je několik důvodů, proč je celostní design při projektování domu výhodný:

 

  • lepší plánování využití zeminy z výkopových prací na terénní úpravy pozemku
  • efektivnější využití těžké techniky na stavební práce i terénní úpravy současně
  • možnost praktického využití dešťové vody, kterou lze využít v domácnosti (na praní, úklid, spla­chování wc) i jako zdroj vody pro jezírko a zalévání
  • vedení přípojek lze naplánovat v době, kdy jsou jasné terénní úpravy pozemku (nedojde tak například ke kolizi vedení sítí a umístění jezírka)
  • moderní kompostovací toalety (velko-komorové) - po­kud nejsou zohledněny v architektonickém návrhu, lze je do­datečně realizovat jen obtížně a za cenu zvýšených nákladů
  • osazení návětrné strany pozemku, kde lze provést sadové úpravy již v době realizace stavby (na místech, kde to stavba umožňuje)
  • realizaci kořenové čistírny odpadních vod je nutné zvážit již v době zpracování architektonického návrhu.
  • vhodnější umístění prvkův exteriéru vzhledem k domu
  • úspora času, nákladů a zvýšená kvalita bydlení