Czech English German

Školka zateplená slámou

Mateřská škola byla v rámci rekonstrukce zateplena slaměnými balíky, dle principů pasivního domu. Fasáda byla provedena z desek Cetris, které byly následně pomalovány.

Původní okna byla nahrazena dřevěnými eurookny s izolačními trojskly. Z technologií byly instalovány - solární panely a zařízení vzduchotechniky s rekuperací tepla.

 

Autor návrhu
Mojmír Hudec

Autor malby
Jiří Šťasta

Projektant
Michal Hendrych

Místo stavby
Pitín