Czech English German

Jaký konstrukční systém zvolit

 

U našich sousedů v Německu a Rakousku jsou zhruba z poloviny stavěny dřevostavby a z poloviny zděné stavby. Každý z těchto systémů má své výhody a nevýhody.

 

Dřevostavby

Výhodou této konstrukce je, že může mít izolaci v celé tloušťce stěny, což umožňuje realizaci stěny, která je ve srovnání se stěnou stejných izolačních parametrů tenčí. Lehké dřevostavby nevyžadují staticky příliš únosné základy, často je lze zredukovat pouze na základové patky. Odpadá tak nutnost hydroizolace, protiradonových opatření a eliminují se tepelné mosty při napojení na základy. Kladem dřevostaveb je i větší rychlost výstavby, menší pracnost a obvykle cena je o něco nižší. Použití dřeva méně zatěžuje životní prostředí a také likvidace stavby po jejím dožití je snazší. Nevýhodou dřevostaveb proti masivním stavbám je nižší akumulační schopnost - dům rychleji vychladne. Tento nedostatek je možné řešit například použitím mazanin v podlahách, které kromě akumulační hmoty vnášejí do stavby akustický útlum. Stěny pak lze také z vnitřní strany opatřit třeba hliněnými omítkami, nebo lze realizovat zděné dělící příčky v interiéru, které poskytnou akumulační hmotu. Výhodou naopak je že se dům rychleji ohřeje na požadovanou teplotu.

 

Zděné stavby

Pasivní a nízkoenergetické domy je možné postavit v podstatě ze všech zdících materiálů - cihel, vápenopískových bloků, lehčených silikátových tvárnic apod. Jestliže chceme využít všech dobrých vlastností masivních staveb (akumulace tepla, akustický útlum), měli bychom volit materiály s větší objemovou hmotností i pevností, které zabezpečí v co nejmenší tloušťce statickou únosnost. Zvenčí pak zateplujeme materiály s velkou tepelně-izolační schopnosti.