Czech English German

ekozahrady

 

 

Navrhuji přírodě blízké (divoké) zahrady, které poskytují hodnotný životní prostor všem jejím obyvatelům. Ekozahrady jsou založeny na spolupráci velkého množství organismů, proto nevyžadují neustálou péči ze strany člověka. Nejucelenější systém navrhování trvale udržitelných lidských sídel podle vzoru přírodních ekosystémů poskytuje permakultura.

 

  

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
Seneca Lucius Annaeus