Czech English German

drevo

CENÍK A POSTUP ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

Používám nejnovější i tradiční postupy a technologie tak, aby co nejlépe sloužily člověku a co nejméně poškozovaly přírodu, kolébku naší existence. Hlavní důraz tedy kladu na celek a provázanost jednotlivých jeho částí. Tento celek pak dále rozvíjím a na dílčích částech projektu  spolupracuji s odborníky - specialisty ve svém oboru. Návrh a podrobnost projektové dokumentace se postupně zpřesňuje, podobně jako se pozvolna vyjevuje sochařova vize v kmeni stromu každým pohlazením jeho dláta. Pro snazší orientaci v procesu plánování uvádím 5 hlavních kroků vedoucích k realizaci stavby, přičemž každý z nich vyžaduje řadu dalších krůčků na cestě k opravdovému domovu, který není vymezen hranicemi stavební parcely.


Hezký příklad celostního přístupu k vytvoření „opravdového domu“

můžete najít v navazujícím článku, který je věnovaný světoznámému psychoanalytikovi C. G. Jungovi. >>

 

Rozpočet a cena stavby

Předběžné rozpočty dávají pouze přibližné výsledky, protože vychází pouze z přibližných objemových ukazatelů (zastavěná plocha, délka trasy, apod.). Odhad celkových nákladů a tím také celé stavby se průběžně upravuje a zpřesňuje. V případě studie stavby je odhad velmi hrubý, zatímco u realizační dokumentace lze skutečnou cenu stavby určit nejpřesněji, na základě položkového rozpočtu s aktuálními ceníky v podobě internetových datových serverů.