Czech English German

5. REALIZACE 2a9d989cb63d1d9b80e87ce4a1947498

5. Realizace stavby ekodomu a ekozahrady

... vodami, které lze používat v domácnosti (na praní, úklid, splachování wc) i jako zdroj vody pro jezírko a zalévání.

 

Stavět na klíč nebo svépomocí?

Stavba na klíč

Tímto termínem se rozumí dodavatelský způsob výstavby, kdy stavebník má jediného partnera - profesionální firmu, která garantuje celou stavbu. Tuto firmu si obvykle stavebník vybírá výběrovým řízením. Podkladem pro výběrové řízení je projektová dokumentace a výkaz výměr. Firmy obvykle v nabídce předkládají položkový rozpočet, návrh smlouvy, reference, kvalifikační předpoklady. Dodavatelský způsob je nejrychlejší způsob výstavby a pro investora nejjednodušší.

 

Svépomocná výstavba

Tento způsob výstavby byl poměrně rozšířen v minulých dobách. Obvykle vede k dlouhé době výstavby. Provedení detailů je často velmi amatérské. Je třeba si uvědomit, že současný nízkoenergetický nebo pasivní dům se lišší právě důsledným řešením detailů, které jsou odlišné od „běžné stavby“. Dnes je proto častější formou svépomocné výstavby kombinovaný způsob, kdy si stavebník najímá firmy na jednotlivé dodávky. Stavebník pak musí provádět všechny koordinace mezi profesemi. U svépomocné výstavby se obtížně řeší záruky.

 

Jaký konstrukční systém zvolit >>

Z čeho stavět ekodomy >>

 

 

Stránka se připravuje.