Czech English German

4. PROVEDENÍ STŘAVBY information-about-general-contractors 2

4. Projektová dokumentace pro provedení ekodomu a ekozahrady: 32–42 000 Kč (stavební část)

... Ve stavební praxi se občas můžeme setkat s názorem, že lze stavět i podle dokumentace pro stavební řízení, a tím ušetřit část peněz za projekční práce. Někdy takto argumentuje přímo prováděcí firma, která pak má volnější ruce k tomu, aby přizpůsobila provedení konstrukčních detailů svým zvyklostem a finančnímu zisku.


Zkušenosti stavebníka, který se rozhodl stavět podle dokumentace pro stavební řízení,

kterého jsem se s odstupem času ptal, zda by z dnešního pohledu udělal něco jinak: "Určitě bychom vybírali z více firem a nechali bychom si vypracovat projekt pro realizaci stavby. Začali jsme stavět podle dokumentace pro stavební povolení. Vzali jsme na to firmu na doporučení. Ptali jsme se jich, jaký projekt potřebují, řekli, že jim stačí ta dokumentace, a to byla chyba. Takže vše provedli tím nejjednodušším a nejlevnějším způsobem, bohužel. Například na izolaci základového soklu použili běžný polystyrén, spáry ani neutěsnili. Neřešili detaily u parapetu, aby pod něj nezatékala voda. Jednou v noci jsem musel jít podepírat štítovou stěnu, které kus ubourali a nepodepřeli to. Atd. Byla to celé dost improvizace, z konstrukčního i architektonického hlediska."   

 

Rozpočet a cena stavby

Předběžné rozpočty dávají pouze přibližné výsledky, protože vychází pouze z přibližných objemových ukazatelů (zastavěná plocha, délka trasy, apod.). Odhad celkových nákladů a tím také celé stavby se průběžně upravuje a zpřesňuje. V případě studie stavby je odhad velmi hrubý, zatímco u realizační dokumentace lze skutečnou cenu stavby určit nejpřesněji, na základě položkového rozpočtu s aktuálními ceníky v podobě internetových datových serverů.