Czech English German
3. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

 

3. Projektová dokumentace pro stavební řízení: 29–39 000 Kč (stavební část)

 

... Tato projektová dokumentace slouží především pro vydání stavebního povolení a nenahrazuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Podle této dokumentace lze stavět pouze na vlastní zodpovědnost investora. Součástí ceny dokumentace pro stavební řízení / ohlášení je i cena dokumentace pro územní rozhodnutí. Na základě této dokumentace je povolováno umístění ekodomu. Stavební zákon také umožňuje tzv. spojené územní a stavební řízení (pokud stavebník splní stanovené podmínky - např. maximální zastavěnou plochu domu 150m2).  


Postup při ohlášení stavby >>