Czech English German

drevo

ORIENTAČNÍ CENÍK + JAK VZNIKÁ A CO OBSAHUJE PROJEKT

Pro smysluplné dobročinné projekty a společensky prospěšné organizace poskytuji slevu 50 %.

Když navrhuji dům a zahradu, hledám zárověň i rovnováhu, mezi potřebami člověka a jeho okolím. Při vytváření této rovnováhy se inspiruji přírodou, která nabízí nejjednodušší a nejlevnější řešení možných problémů... 
 

1. PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 38d9169b-8258-4d4f-b08e-54687ea922f5

1. Předprojektová příprava / konzultace Vašich projektů a stavebních záměrů

Prvním krokem na společné cestě k realizaci Vašeho domu je osobní setkání. Úvodní hodinovou konzultaci, na které se budete moci zeptat na to, co Vás zajímá, nabízím v rámci Brna zdarma. Na první setkání navazuje obhlídka pozemku včetně nejbližšího okolí, zahrnující posouzení stávajícího stavu území a vyhodnocení ... 

Landscape architecture

2. Studie stavby: 19–29 000 Kč

Běžná architektonická studie řeší komplexní urbanistické vztahy, umístění stavby na pozemku, architektonické a stavebně-technické provedení. Vzhledem k tomu, že studie stavby slouží jako výchozí podklad pro další projekční práce a je z celé projektové dokumentace nejlevnější, přičemž nejvíce ovlivní stavbu a její ... 

3. STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

3. Projektová dokumentace pro stavební řízení: 29–39 000 Kč (stavební část)

Požadavky na obsah a podobu projektové dokumentace jsou dané Stavebním zákonem, vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a dalšími souvisejícími předpisy. Na jejím základě je vydáno povolení ke stavbě domu. Většinu projektů rodinných domů lze pouze „ohlásit“, v případě, že zastavěná plocha nepřesáhne 150 m²... 

4. PROVEDENÍ STŘAVBY information-about-general-contractors 2

4. Projektová dokumentace pro provedení ekodomu a ekozahrady: 32–42 000 Kč (stavební část)

Je zpracována v podrobnostech a detailech pro realizaci stavby. Dílčí části dokumentace jsou zpracovávány specialisty z jednotlivých oborů. Skladby konstrukcí jsou vždy navrženy jako difuzně otevřené, z ekologických materiálů a tak, aby výsledná stavba splňovala požadavky na pasivní resp. nízkoenergetické domy.... 

5. REALIZACE 2a9d989cb63d1d9b80e87ce4a1947498

5. Realizace stavby ekodomu a ekozahrady

Provedení stavby ekodomu doporučuji řešit společně s plánem na realizaci ekozahrady. V jednotlivých bodech dále uvádím konkrétní příklady, proč je to výhodné: efektivnější využití zeminy z výkopových prací na terénní úpravy pozemku a účinnější aplikace těžké techniky, možnost hospodárného nakládání s dešťovými ...